Όροι συμμετοχής
Dreaters logo

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

To dreaters.com διοργανώνει Ψηφοφορία ανάδειξης των καλύτερων επιχειρήσεων εστίασης στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν γευστικές επιλογές φαγητού, ποτού και γλυκού. Η Ψηφοφορία διεξάγεται στα πλαίσια της δημιουργίας ενός online οδηγού γεύσης στο dreaters.com, όπου θα συγκεντρωθούν οι επικρατέστερες επιχειρήσεις, τις οποίες θα μπορούν να στηρίζουν με την ψήφο τους τα μέλη της εν λόγω ιστοσελίδας κάθε μήνα.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στην Ψηφοφορία συμμετέχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επαγγελματιών, των “Dreaters” (επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, καθηγητές σε παρεμφερείς σχολές, δημοσιογράφοι στον τομέα του φαγητού & του ποτού ή γευσιγνώστες), οι οποίοι βάσει της γνώσης και της εμπειρίας τους στον τομέα της γαστρονομίας, κρίνονται ως κατάλληλοι να επιλέξουν και να αναδείξουν – σε πρώτη φάση – τις επιχειρήσεις που θα συμπεριληφθούν ως οι κορυφαίοι γευστικοί προορισμοί της Ελλάδας στο dreaters.com.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ψηφοφορία έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει γνωστοποιηθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό ως “Dreater” από την ομάδα του dreaters.com, κατόπιν σχετικής αίτησης που έχει υποβάλει το ίδιο, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η συμμετοχή στην Ψηφοφορία προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με αποκλειστικά ιδία τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η υποβολή ψήφων στο σύστημά της.
Η συμμετοχή στην Ψηφοφορία δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της περιουσίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Κάθε συμμετέχων στην Ψηφοφορία οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.
Ο συμμετέχων, αφότου υποβάλει αίτηση, ώστε να επιλεχθεί ως ένας εκ των “Dreaters”, ενημερώνεται μέσω συγχαρητήριου μηνύματος από την ομάδα του dreaters.com ότι έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά του και μπορεί, πλέον, να λάβει μέρος στην Ψηφοφορία. Ο συμμετέχων παραπέμπεται στη φόρμα Ψηφοφορίας μέσω σχετικού link που παρατίθεται στο απεσταλμένο μήνυμα.
O συμμετέχων έχει το δικαίωμα να επιλέξει έως και 5 επιχειρήσεις σε κάθε κατηγορία εστίασης, ταξινομώντας τες με σειρά προτίμησης από το 1 έως το 5 ή έως το 10, όσον αφορά την κατηγορία των Bars. Για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία της Ψηφοφορίας, θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα το 10% των συνολικών πεδίων της φόρμας Ψηφοφορίας ενώ η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ψηφιστεί περισσότερες από 1 φορά σε όλες τις κατηγορίες φαγητού/ποτού. Τέλος, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στα πλαίσια της Ψηφοφορίας, η Διοργανώτρια τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά δηλώνονται τόσο στη φόρμα της Ψηφοφορίας όσο και στη φόρμα αίτησης για τη θέση του “Dreater”, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της παρούσας ενέργειας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Ψηφοφορίας.
Με τη συμμετοχή του στην Ψηφοφορία, κάθε συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο, ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των αναγκών για τις οποίες συλλέγονται.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ), καθώς και τη σχετική ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία, κάθε συμμετέχων διαθέτει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, την υποβολή παντός τύπου σχετικών ερωτημάτων, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Επισημαίνεται δε ότι κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του από τη Βάση Δεδομένων της Διοργανώτριας.
Coockies
Google Analytics
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την ιστοσελίδα μας. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχει, προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εντοπίζουν την ιστοσελίδα μας και περιηγούνται σε αυτήν, καθώς και να εξετάσουμε τη διαδρομή της πλοήγησής τους μέσα σε αυτή.
Το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
Επιπλέον, το Google Analytics καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας. Εντούτοις, εμείς δεν διαθέτουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.
HotJar
Χρησιμοποιούμε το Hotjar με στόχο την περαιτέρω κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες μας περιηγούνται στον ιστότοπό μας, καθώς και τη διαπίστωση πιθανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την πλοήγησή τους. Επιδίωξή μας αποτελεί η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας που παρέχουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η συμμετοχή στην Ψηφοφορία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και της Πολιτικής Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια της Ψηφοφορίας.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους.
2. Σε περίπτωση που δεν λάβει μέρος στην Ψηφοφορία εντός 72 ωρών από τη χρονική στιγμή που η ομάδα του dreaters.com αποστείλει σε αυτόν το συγχαρητήριο μήνυμα της επιλογής του ως Dreater, παραπέμποντάς τον στην εν λόγω φόρμα ψηφοφορίας.
3. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσει το 10% των συνολικών πεδίων της φόρμας της Ψηφοφορίας, όπως διατυπώθηκε και προηγουμένως.
4. Σε περίπτωση που ψηφίσει μια επιχείρηση περισσότερες από 1 φορά σε όλες τις κατηγορίες φαγητού/ποτού.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των παρόντων Όρων Συμμετοχής της Ψηφοφορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά, δικαιούται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ψηφοφορίας ή να ματαιώσει αυτή για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερομένους και φέροντας ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου.